Gestoria Betelu

Gestoria Betelu
Plaza Aralar, 6
Lasarte 20160
Gipuzkoa
Web:
http://www.mbetelu.com
Tfno.: 943 364886
Fax: 943 372117
Email:
gestoria@mbetelu.com

Lunes a miércoles

09:00 - 13:45 // 15:30 - 19:00

Jueves 09:00 - 13:45 // 15:30 - 20:15

Viernes: 08:30 - 14:15

Asesoría fiscal, contable, laboral y mercantil.Servicios de inmobiliaria, venta de inmuebles y arrendamientos. Administración de fincas.Seguros de todo tipo. Todo tipo d etramitaciones con Hacienda, Tráfico,Transporte, Gobierno Vasco, Registro de la Propiedad y Registro Mercantil.


Zerga-,kontabilitate-,lan- eta merkataritza-aholkularitza.
Higiezin agentzia zerbitzuak, higiezinen salmenta eta errentamenduak.
Etxaldeen administarzioa.
Mota guztietako aseguruak.
Foru-ogasun, Trafiko,Eusko Jaurlaritza, Garraio, Jabetza-Erregistro eta Merkataritza-Erregistroarekin edozein motatako tramitazioak.